ΚΟΥΤΕΛΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Σε οικοδομή στην περιοχή Αιγαίου - Θεσσαλονικής αποκαταστάθηκαν τα σαθρά κούτελα των μπαλκονιών.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  • ΚΟΥΤ_1
  • ΚΟΥΤ_2

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

  • ΤΕΛ_1
  • ΤΕΛ_2
  • ΤΕΛ_3
  • ΤΕΛ_4
  • ΤΕΛ_5