ΕΠΑΝΩΜΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εξοχική μονοκατοικία στην περιοχή της Επανωμής - Θεσσαλονίκης. Αντικατάσταση σκεπής, εξωτερική θερμομόωνση, εσωτερικές διαρρυθμίσεις.

 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

 • ΕΠ_3
 • ΕΠ_2
 • ΕΠ_1
 • ΕΠ_5
 • ΕΠ_6
 • ΕΠ_8
 • ΕΠ_9
 • ΕΠ_11
 • ΕΠ_10
 • ΕΠ_5
 • ΕΠ_3
 • ΕΠ_4
 • ΕΠ_4
 • ΕΠ_2
 • ΕΠ_3
 • ΕΠ_4
 • ΕΠ_5
 • ΕΠ_6

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

 

 • ΕΠ_4
 • ΕΠ_7
 • ΕΠ_9
 • ΕΠ_10
 • ΕΠ_11
 • ΕΠ_1
 • ΕΠ_3
 • ΕΠ_4
 • ΕΠ_5
 • ΕΠ_6
 • ΕΠ_7
 • ΕΠ_8
 • ΕΠ_9
 • ΕΠ_10
 • ΕΠ_11
 • ΕΠ_12