Αργυροπούλου 20 - Καλαμαριά

  • Αργυροπούλου 20_1
  • Αργυροπούλου 20_2
  • Αργυροπούλου 20_3
  • Αργυροπούλου 20_4
  • Αργυροπούλου 20_5
  • Αργυροπούλου 20_6