Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας

  • Ανακαινίσεις κατοικιών - διαμερισμάτων.
  • Εγκατάσταση Φυσικού Αερίου.
  • Επισκευές και Συντηρήσεις Οικοδομών.
  • Υπηρεσίες Μηχανικών.
  • Ανακαινίσεις εξοχικών κατοικιών
  • Διαμορφώσεις εξωτερικών χώρων
  • Ανακαινίσεις καταστημάτων, bar και χώρων εστίασης
  • Διακοσμητικές Μελέτες
  • Κατασκευές επαγγελματικών κτιρίων, κατοικιών, κλπ.
  • Έκδοση αδειών