ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρία «Δημήτριος Πάππας & Σια Οικοδομικές Επιχειρήσεις» δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’80 με αντικείμενο την ανάληψη και κατασκευή ιδιωτικών έργων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Με κύριο εμπνευστή και εκφραστή το Δημήτρη Πάππας και μέσα σ’ ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, κατόρθωσε να καθιερωθεί στον τομέα των κατασκευών έχοντας όχι μόνο να επιδείξει ένα αξιοσέβαστο όγκο κατασκευών αλλά και να συνδέσει τ’ όνομά της με την αξιοπιστία κα την υψηλή ποιότητα κατασκευής. Βασικός στόχος και σκοπός της εταιρίας, τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός έργου, όσο και κατά την ολοκλήρωσή του, είναι η ικανοποίηση των πελατών της.

Σήμερα η εταιρία «Δημήτριος Πάππας & Σια Οικοδομικές Επιχειρήσεις» στελεχωμένη με αρχιτέκτονα, πολιτικό και μηχανολόγο μηχανικό και με έμπειρο τεχνικό προσωπικό, μπορεί να εγγυηθεί ότι διατηρεί τα ψηλά πρότυπα κατασκευής που την έκαναν γνωστή τόσα χρόνια και να ατενίζει με αισιοδοξία τις προκλήσεις του μέλλοντος.